Zrínyi Péter (1621. június 6., Verbovec Horvátországban-1671. április 30., Bécsújhely)

A költő és hadvezér Zrínyi Miklós öccse, akinek halála után 1665-től 1670-ig horvát bán és egyúttal a Muraköz főkapitánya. Testvéréhez hasonlóan aktívan részt vállalt a török elleni határ menti hadakozásban. Az 1664. évi vasvári béke után azonban Wesselényi Ferenccel együtt ő is a francia király, XIV. Lajos, majd a török szövetségében próbált a reménytelenségből kiutat keresni. Wesselényi és Lippay György esztergomi érsek halála után ő lett a szervezkedés vezetője, ezért annak leleplezésekor, 1670-ben nem kerülhette el a letartóztatást, majd végül a hóhér pallosát. 1671. április 30-án Frangepán Ferenccel együtt Bécsújhelyen (ma Wiener Neustadt Ausztriában) végezték ki.

PG