Nádasdy Ferenc (1625-1671. április 30., Bécs)

A török elleni harcokból ismert híres Fekete Bég, id. Nádasdy Ferenc (1555-1604) unokája, 1646 és 1655 között főudvarmester, majd 1655-től 1670-ig országbíró, illetve 1667-től 1670-ig egyúttal királyi helytartó. A Batthyány és az Esterházy család tagjai mellett a Dunántúl egyik legjelentősebb birtokosa, a művészetek és a tudományok bőkezű mecénása volt. Aktív szerepet vállalt a Wesselényi-féle rendi összeesküvésben, amiért fej- és jószágvesztésre ítélték. Birtokait elkobozták, a halálos ítéletet pedig 1671. április 30-án a császárvárosban végrehajtották.

PG