abszolutizmus, abszolút monarchia

Olyan államforma, amelyben az uralkodó korlátlan hatalomra törekszik, és ennek érdekében a vele szemben álló rendek jogait igyekszik minél inkább korlátozni. Az elnevezés az absolutus, azaz korlátlan latin kifejezésből ered. A polgári-gazdasági fejlődésben előrébb tartó nyugat-európai államokban az uralkodók a megerősödő polgárságra támaszkodva igyekezték abszolút hatalmukat kiépíteni. Ennek legfontosabb alapjai a saját igazgatási apparátus és az állandó hadsereg. Közép-Európában ez sokkal nehezebb feladat volt, hiszen itt a polgárság jóval fejletlenebb volt a nyugatinál. Ugyanakkor a centralizációs törekvések, a központi hivatali apparátus és az állandó zsoldoshaderő megteremtése a 16-17. századi Habsburg abszolutizmus magyarországi törekvéseit is jellemezték. A magyar rendeknek azonban az abszolutizmussal szemben mindvégig óriási, ugyanakkor igen veszélyes ellenfegyvert jelentett a törökhöz avagy az erdélyi fejedelmekhez való átpártolás lehetősége.

PG