Kéri Katalin: Mi a neveléstörténet? (JPTE Tanárképző Intézet, Pécs, 1997.)

Fülszöveg

A könyv a neveléstörténetről szól; a diszciplína múltjáról, jelenéről és jövőjéről készített rövid összefoglalás. Mivel a neveléstörténet a művelődéstörténet (történelem) keretei között értelmezhető, a kötetben szó esik magáról a történelemről is. Foglalkozik ez a munka a neveléstörténet tárgyával, a pedagógiával való kapcsolatával, tudományrendszertani helyével, kutatásával, forrásaival és tanításának problémáival.

A diszciplína jövőjére is nagy hangsúlyt fektetett a szerző, vázolva a neveléstörténészek előtt álló feladatokat, új kihívásokat és a XXI. század küszöbén esedékes szemléletváltás szükségességét.

A XXI. század küszöbén valamennyi tudományág művelői rendkívüli kihívások előtt állnak. Az emberiség jövője nagyrészt azon áll, hogyan tudnak párbeszédet folytatni a jövőben a különböző népek, kultúrák tagjai. A neveléstörténet és az összehasonlító pedagógia a maga szerény módján szintén hozzájárulhat más országok, más kontinensek megismeréséhez.