Kéri Katalin: Mi a neveléstörténet? (JPTE Tanárképző Intézet, Pécs, 1997.)
I. BEVEZETÉS


A neveléstörténet a művelődéstörténet része, a történelem keretein belül értelmezhető diszciplína. Az általa vizsgált kérdések felvetéséhez, a problématörténeti csomópontok kialakításához a pedagógia jelenti a hajtóerőt, a kiindulást. A válaszadásban viszont a történeti kutatások során feltárt és értelmezett források és a történeti vizsgálódás módszerei segítenek leginkább, természetesen kiegészítve számos más tudomány eredményeivel.

A nevelés az emberiség történetének valamennyi korszakában jelenlévő és meghatározó tevékenység volt, és a múlt gondolatai és jelenségei jelenünkre is hatást gyakorolnak. A "történelmi" olyan aktualitás tehát, amely ugyan már elmúlt, de nem veszett el egészen, mert előéletűségbe fordult át.

A neveléstörténet tárgyának, kutatási módszereinek és irányainak kifejtése előtt mindemiatt indokoltnak látszik annak rövid összefoglalása, mi is a történelem. Azok az ellentmondások, amelyek a történelem értékességével, hasznával, tudomány-voltával kapcsolatosan fennállnak, a neveléstörténetre is igazak.