Enciklopédia Humana Egyesület

KÉTFEJŰ SAS

A HABSBURG-URALOM MAGYARORSZÁGON (1699-1790)

Encyclopaedia Humana Hungarica 06.TÖRTÉNELEM

Politika és hadügy (Kalmár János-ifj. Barta János)

Társadalom (ifj. Barta János)

 

NYELVTÖRTÉNET

A középmagyar kor második fele (Uhl Gabriella)

A nyelvújítás előkészítése (Uhl Gabriella)

 

IRODALOM

A késő barokk kor magyar irodalma (Ács Pál-Székely Júlia)

A magyar irodalom a felvilágosodás korában (Mezei Márta)

 

MŰVÉSZETEK

Művészettörténet (Jernyey Kiss János)

Zenetörténet

Műzenei kultúra(Sas Ágnes)

Népzene (Tari Lujza)

Tánctörténet (Felföldi László)

 

EGYHÁZTÖRTÉNET

Vallások, egyházak (Katus László)

Népi hitvilág (Tomisa Ilona)

 

TÁJ ÉS NÉP

Természeti földrajz (Szántay Antal)

Kormányzat (Szántay Antal)

Népesség (Katus László)

Település és lakóhely (Szántay Antal-Kocsis Gyula)

 

ÉLETMÓD

Gazdaság-gazdálkodás (Kalmár János-Kocsis Gyula )

Iskolázás (Ács Pál-Székely Júlia)

Mindennapi élet (Kalmár János-Kocsis Gyula)


Forrás: Encyclopaedia Humana Hungarica 06. CD-ROM, Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 2000. Hungarológiai Alapkönyvtár