Teleki József, gróf (1738-1796)

Teleki József
A nagy múltú erdélyi Teleki család tagja, Bod Péter neveltje. Már kora ifjúságában elmélyült a francia nyelv és irodalom tanulmányozásában. Európai tanulmányútja (1759-1761) során eljutott korának legelegánsabb szalonjaiba, találkozott a felvilágosodás legkiválóbb alakjaival, valamint a természettudósok egész sorával. Útinaplója érdekes dokumentum, irodalmi ritkaság. Hazatérve a református hitvédelemnek szentelte idejét és energiáját - igencsak konzervatív nézeteket hangoztatva. Több ízben szembekerült a hazai felvilágosodás híveivel, például Bessenyei Györggyel.

ÁP-SzJú