Pálffy Lipót
Pálffy Lipót gróf, a magyar nemesi testõrgárda parancsnoka
Pannon enciklopédia. A magyarság története.
Szerkesztette: Kuczka Péter.
Dunakanyar 2000, Budapest, 1994, 208. oldal