Kollár portréja
Adam Kollár portréja
Historia Slovensko v obrazoch.
Osveta, Martin, 1990, 312. kép.