Erdélyi Nagyfejedelemség címere
Az Erdélyi Nagyfejedelemség címere, 1765
Erdély története II. kötet.
Szerkesztette: Makkai László-Mócsy András-Szász Zoltán.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986, 83. színes kép.