II. József 9.
II. József huszáregyenruhában - rézmetszet, 1772
Magyar művelődéstörténet 4. kötet. Barokk és felvilágosodás.
Főszerkesztő: Domanovszky Sándor
Magyar Történelmi Társulat, Budapest, é.n. 76. oldal utáni tábla.