Lengyelország felosztása
Lengyelország felosztása a feldarabolásban résztvett uralkodók ábrázolásával - rézmetszet
Marczali Henrik: Magyarország története III. Károlytól a bécsi congresszusig 1711-1815
A magyar nemzet története. Szerkesztette: Szilágyi Sándor.
Athéneum, Budapest, 1898, VIII. kötet, 263. oldal