Horia és Closca
Horea és Closca csapataik élén - rézmetszet, 1780-as évek
Erdély története II. kötet.
Szerkesztette: Makkai László-Mócsy András-Szász Zoltán.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986, 324.kép.