Földmérő eszközök
Földmérő eszközök - térképrészlet, 1767
Papp-Váry Árpád - Hrenkó Pál: Magyarország régi térképeken.
Gondolat/Officina Nova, Budapest, 1989, 100. oldal
Magyar Országos Levéltár, Budapest