Hajóvontatás
Hajóvontatás rabokkal a Dunán - rézmetszet, 18. század
A magyarok krónikája. Szerkesztette: Glatz Ferenc.
Officina Nova, Budapest, 1995, 333. oldal