Magyar nemes
Magyar nemes a 18. század elején - rézmetszet
Acsády Ignác: A magyar birodalom története 2.
Atheneum, Budapest,1904, 396. oldal