Szántás, vetés, boronálás
Szántás, vetés, boronálás ábrázolása 18. századi rézmetszeten
A magyarok krónikája. Szerkesztette: Glatz Ferenc.
Officina Nova, Budapest, 1995, 331. oldal