Bajmóci urbárium
Urbárium, Bajmóc, 1753
Historia Slovensko v obrazoch.
Osveta, Martin, 1990, 317. kép.