Tard térképe
Tard úrbéri szabályozási térképe parasztlányábrázolással, 1777
Papp-Váry Árpád - Hrenkó Pál: Magyarország régi térképeken.
Gondolat/Officina Nova, Budapest, 1989, 132. oldal
Magyar Országos Levéltár, Budapest