Mezőgazdasági munkák
Mezőgazdasági munkák és eszközök ábrázolása 18. század végi gazdasági könyvből
V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473-1800.
Blassi Kiadó, Budapest, 1999, 208. oldal