Tiszaújlak térképe
Tiszaújlak 1768-os kamarai térképe, 1768
Papp-Váry Árpád - Hrenkó Pál: Magyarország régi térképeken.
Gondolat/Officina Nova, Budapest, 1989, 114. oldal
Magyar Országos Levéltár, Budapest