Kassa alaprajza és látképe
Kassa alaprajza és látképe, 1780
Papp-Váry Árpád - Hrenkó Pál: Magyarország régi térképeken.
Gondolat/Officina Nova, Budapest, 1989, 140. oldal
Magyar Országos Levéltár, Budapest