Telkibányai bányatisztek
Telkibányai bányatisztek - térképrészlet, 1784
Papp-Váry Árpád - Hrenkó Pál: Magyarország régi térképeken.
Gondolat/Officina Nova, Budapest, 1989, 144. oldal
Magyar Országos Levéltár, Budapest