Zentai csata
J.A. Pfeffel: A zentai csata allegóriája a pócsi kegyképpel, 1698
Szilárdfy Zoltán: Barokk szentképek Magyarországon.
Corvina, Budapest, 1984, 19. kép.
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest