Barkóczy Ferenc, gróf (1710-1765)

Barkóczy Ferenc
Nagyszombat látképe
Egri püspök, majd esztergomi érsek. A Collegium Germanico-Hungaricum neveltje volt, s a 18. század új típusú, céltudatos főpapjává vált. Egri püspökként a papnevelést kivette a jezsuiták kezéből. Esztergomi érsekként tovább folytatta a jezsuiták háttérbe szorítását Nagyszombatban és Budán. Mária Terézia őt kérte fel elsőként (1761-ben) a magyar oktatásügy helyzetének felmérésére. Rövidesen kiderült azonban, hogy Barkóczy nem az állam, hanem az egyház, közelebbről a klérus hatalmát kívánta erősíteni a jezsuiták rovására. A Habsburg-udvarral is szembeszállt, mikor az egyház adómentességét és régi kiváltságait sérelem érte. Barkóczy irodalom- és művészetbarát tevékenységet is folytatott.

ÁP-SzJú