Majtényi fegyverletétel
A majtényi fegyverletétel - rézmetszet
Bánkúti Imre: A szatmári béke.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981, 12. kép.