I. Lipót

 
Vác látképe 1.

 
Eperjes látképe

 
Budavár ostroma

 
Szerbek menekülése

 
Zentai csata

 
Máriapócsi kegykép 1.

 
Bánáti táj

 
Buják látképe

 
Hollókő

 
II. Rákóczi Ferenc Manifestuma

 
Szabadságharc-emlékérem

 
Rákóczi-címeres zászló

 
Főúr és köznemes

 
Tarpa címere

 
Bercsényi Miklós

 
II. Rákóczi Ferenc 4.

 
II. Rákóczi Ferenc pecsétnyomója

 
Kuruc lovas

 
Kurucok 1.

 
Magyarország új aranypénze

 
Szabadságért-érem

 
Kurucok és labancok

 
Szécsényi országgyűlés emlékérme

 
Szécsényi országgyűlés szövetséglevele

 
I. József

 
Ónodi országgyűlés

 
Ónodi országgyűlés törvénycikke

 
Kuruc-labanc csata

 
Kuruc katona

 
Csatajelenet

 
XIV. Lajos

 
Károlyi Sándor

 
Pálffy János 1.

 
Majtényi fegyverletétel

 
Szatmári béke

 
Károlyi Sándor hűségesküje

 
Nemes és puskás közvitéz

 
Kuruc vitéz

 
Esze Tamás nemeslevele

 
Katona

 
III. Károly

 
Gyulafehérvári emlékérem

 
VI. Károly érme 1.

 
VI. Károly érme 3.

 
Helytartótanácsi pecsét

 
Pozsny, Károly-kapu

 
Osztrák hadsereg gyalogosai

 
Magyar gyalogos tiszt

 
Újvári-gyalogezred gránátosa

 
II. József vezérkara élén

 
Huszárcsákó

 
Jászkun huszárezred zászlaja

 
Magyar gyalogság egyenruhája

 
Bécsújhelyi katonai nevelőintézet

 
Invalidus kaszárnya

 
III. Károly

 
Habsburg-ház

 
Pragmatica Sanctio 1.

 
Mária Terézia 11.

 
Pragmatica Sanctio 2.

 
Bécs, Mehlmarkt

 
Mária Terézia és családja 2.

 
Mária Terézia és családja 3.

 
Mária Terézia 12.

 
Schönbrunni kastély 1.

 
Károly Albert

 
Nagy Frigyes

 
Huszárok

 
Bécs, Hoher Markt

 
Pálffy János 2.

 
Mária Terézia 7.

 
Mária Terézia koronázási érme 2.

 
Mária Terézia 4.

 
Pozsonyi főtér

 
Hochkirchi csata

 
Osztrák gyalogsági felszerelés

 
Mária Terézia 2.

 
Lotharingiai Ferenc 2.

 
Mária Terézia érme 1.

 
Lotharingiai Ferenc 1.

 
Haugwitz gróf

 
Sinzendorf

 
Kaunitz kancellár

 
Mária Terézia érme 4.

 
Mária Terézia érme 6.

 
Paraszt

 
Cinkupa és cinpohár

 
Pillnitzi győzelem

 
Hadik András katonái

 
Hadik András

 
Hétéves háború

 
Hochkirchi csata

 
Szent István-rend 1.

 
Szent István-rend 2.

 
Bécs, Hofburg

 
Pálffy Lipót

 
Bacsák Vendel

 
Bécs, magyar testőrség palotája

 
Kollár portréja

 
Erdélyi Nagyfejedelemség címere

 
Erdélyi érem

 
Erdély hódolata emlékérem

 
Adóreform emlékérem

 
Határőrség emlékérem

 
Közszékely

 
Székely asszony

 
Királyok imádása

 
Mádéfalvi veszedelem

 
József főherceg 1.

 
II. József érme 1.

 
II. József 9.

 
Magyar lovasezred emlékérem

 
Bécs, Práter

 
Ratio Educationis emlékérem

 
Alaki gyakorlat

 
Hadgyakorlat

 
Selmeci jutalomérem 1.

 
Pestiskórház

 
Bába-mesterségre tanító könyv

 
Mária Terézia 13.

 
Bajmóci urbárium

 
Fiume

 
Lengyelország felosztása

 
Porosz hadsereg egyenruhái

 
Mária Terézia 3.

 
II. József 8.

 
Mozart portréja1.

 
II. József 3.

 
II. József 7.

 
II. József 7.

 
Türelmi rendelet emlékérem

 
II. József 6.

 
Kemeneshőgyész, evangélikus templom

 
Bécs, Kohlmarkt

 
Esterházy Ferenc

 
Budai Helytartótanács

 
Udvarhelyszék címere

 
Horia és Closca

 
Deres

 
Vízimalom

 
Földmérő eszközök

 
Bírósági terem

 
Magyar katona

 
Hajóvontatás

 
Sószállítási útvonalak

 
Oktatás egyházi fiúiskolában

 
Körmeneti pajzs

 
Koporsó

 
Festetics Pálné

 
Báróczi Sándor: A védelmeztetett...

 
Ányos Pál verse

 
Varjas János verse

 
Magyar nemes

 
Török háborús emlékérem

 
Bastille ostroma

 
Belgrádi emlékérem 2.

 
II. József rendelete 2.

 
II. József 5.

 
Szent Korona

 
Jobbágy és nemes

 
Buttler család címere

 
Zichy család címere

 
Joannovics Vidák címere

 
Andrássy család diplomája

 
Batthyány Lajos

 
Batthiány Károly

 
Esterházy János

 
Esterházy Miklósné

 
Festetich Pál

 
Esterházy Imre 2.

 
Grassalkovich Antal

 
Esterházy Miklós 1.

 
Fertőd, Esterházy-kastély 7.

 
Niczky György

 
Buda, barokk paloták

 
Magyar nemes

 
Magyar nemesasszony

 
Luka Pál és felesége

 
Falusi nemesasszony

 
Magyar nemesek

 
Magyar paraszt 2.

 
Budetin

 
Adófizető paraszt

 
Falusi bíró

 
Szárazmalom

 
Magyar paraszt 1.

 
Szántás, vetés, boronálás

 
Nemesek és parasztok

 
Gyapjúszállító szekér

 
Paraszt és pandúrok

 
Bajmóci urbárium

 
Parasztok 2.

 
Tard térképe

 
Mezőgazdasági munkák

 
Tiszaújlak térképe

 
Cserépkancsó

 
Pest és Buda

 
Kassa alaprajza és látképe

 
Győr

 
Pécs címere

 
Bányász

 
Selmecbánya látképe

 
Debrecen

 
Domokos Márton

 
Csapó József

 
Veszprém látképe

 
Telkibányai bányatisztek

 
Rimaszombat látképe