Tiszai hajózási térkép
Az első tiszai hajózási térkép hajóábrázolással, 1773
Papp-Váry Árpád - Hrenkó Pál: Magyarország régi térképeken.
Gondolat/Officina Nova, Budapest, 1989, 123. oldal
Magyar Országos Levéltár, Budapest