Enciklopédia Humana Egyesület

HAZA ÉS HALADÁS

A REFORMKORTÓL A KIEGYEZÉSIG (1790-1867)

Encyclopaedia Humana Hungarica 07.TÖRTÉNELEM

Politika és hadügy

A nemzetté válás kora (1790-1848) (Dobszay Tamás-Hermann Róbert)

Polgári forradalom és szabadságharc (1848-1849) (Hermann Róbert)

Az önkényuralom kora (1849-1867) (Fónagy Zoltán-Hermann Róbert)

Társadalom (Fónagy Zoltán)

 

NYELVTÖRTÉNET

A nyelvújítás története (Dömötör Adrienne)

A nyelvújítás módszerei (Dömötör Adrienne)

Nyelvi változások a korban (Dömötör Adrienne)

A nyelvtudomány története (Dömötör Adrienne)

 

IRODALOM

Magyar irodalom a a nyelvújítás korában (Mezei Márta)

A reformkor és az önkényuralom időszaka (Szabó G. Zoltán)

 

MŰVÉSZETEK

Művészettörténet (Papp Júlia)

Zenetörténet

Műzene (Domokos Zsuzsa)

Népzene (Tari Lujza)

Tánctörténet (Felföldi László)

Színháztörténet (Kerényi Ferenc)

 

EGYHÁZTÖRTÉNET

Vallások, egyházak (Katus László)

Népi hitvilág (Tomisa Ilona)

 

TÁJ ÉS NÉP

Ember és természet (Dobszay Tamás)

Etnikumok, nemzetiségek (Katus László)

Politikai földrajz (Dobszay Tamás)

 

ÉLETMÓD

Gazdaság és gazdálkodás (Fónagy Zoltán)

Technikatörténet (Fónagy Zoltán)

Oktatás és tudomány (Dobszay Tamás)

Mindennapi élet (Fónagy Zoltán-Kocsis Gyula)


Forrás: Encyclopaedia Humana Hungarica 07. CD-ROM, Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 2000.     Hungarológiai Alapkönyvtár