natio Hungarica (latin)

Magyar történelmi atlasz
A rendi felfogás értelmében csak a nemesek voltak a magyar nemzet (natio Hungarica) tagjai, de ők etnikai származásuktól és anyanyelvüktől függetlenül. A szlovák és a román nemes is a natio Hungarica tagja volt, de a magyar jobbágy és a városi polgár nem. Erdélyben három rendi nemzet volt: a magyar, a székely és a szász. Nekik volt képviseletük az erdélyi országgyűlésen. A rendi nemzet nem nyelvi-etnikai tényeken, hanem jogi helyzeten és kiváltságokon alapult. A magyar korona országaiban elismert rendi nemzet volt még a horvát (natio Croatica), amely ennek megfelelően területi önkormányzattal is rendelkezett. A Magyarországon, a dunántúli megyékben élő horvát nemes azonban nem a horvát rendi nemzet, hanem a natio Hungarica tagja volt.

KL