Berlini forradalom
A berlini forradalom röplapja, 1848. március
Závodszky Géza-Hermann Róbert: Nemzet születik. Új képes történelem.
Magyar Könyvklub-Helikon Kiadó, Budapest, 1997, 70. oldal.