Szabadságharc 1.
A szabadságharc eseményei 1848 nyarától 1849 februárjáig
Závodszky Géza-Hermann Róbert: Nemzet születik. Új képes történelem.
Magyar Könyvklub-Helikon Kiadó, Budapest, 1997, 90. oldal.