Szabadságharc 2.
A szabadságharc eseményei 1849 márciusától augusztusig
Závodszky Géza-Hermann Róbert: Nemzet születik. Új képes történelem.
Magyar Könyvklub-Helikon Kiadó, Budapest, 1997, 95. oldal.