Görögkeleti fatemplom
Görögkeleti román fatemplom, Lunka, 18. század
Erdély története.II. kötet. Szerkesztette: Makkai László-Mócsy András-Szász Zoltán.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986, 91. színes kép.