Kazinczy: Orthologus és Neologus
Kazinczy: Orthologus és Neologus nálunk és más Nemzeteknél.
Keresztury Dezső: A magyar irodalom képeskönyve.
Magyar Helikon/Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1981, 110. oldal