Buda és Pest 2.

 
II. József és Lipót nagyherceg

 
Női ruha

 
II. József halála

 
Heves vármegyei koronaőr

 
Szent Korona Budára szállítása

 
Bastille ostroma

 
II. Lipót 1.

 
Jobbágy és nemes

 
Nemes

 
Batsányi János

 
Országgyűlés 1.

 
II. Lipót 2.

 
II. Lipót koronázása 1.

 
Sándor Lipót főherceg

 
Széchényi Ferenc 1.

 
Szentmarjay Ferenc

 
Laczkovics János

 
Martinovics Ignác

 
Martinovics-összeesküvés 1.

 
Martinovics-összeesküvés 2.

 
I. Ferenc császár 4.

 
I. Ferenc emlékérme 1.

 
I. Ferenc koronázása

 
Sedlnitzky, Josef

 
József főherceg emlékérme

 
I. Ferenc császár 3.

 
Napóleon 2.

 
Ferenc császár és Napóleon

 
Károly főherceg

 
Napóleon és Mária Lujza

 
Simonyi óbester

 
Skultéti László

 
Napóleon Bécs kulcsaival

 
Magyar vitéz

 
Győri csata 1.

 
Győri csata 2.

 
Ferenc császár bevonul Bécsbe

 
II. Ferenc dukátja

 
Metternich 3.

 
Metternich dolgozószobája

 
Bankjegy: 100 gulden 1.

 
I. Ferenc pecsétje

 
Bankjegy: 100 gulden 2.

 
Barkóczy Ferenc

 
Pesti vármegyeház

 
Falusi nemesek 2.

 
Sátoraljaújhelyi megyeháza

 
I. Ferenc tallérja

 
Felsőbüki Nagy Pál

 
Nemzeti Múzeum 3.

 
Habsburg-birodalom

 
Császári-királyi zászló 2.

 
Lovassági tölténytáska

 
Mellvért és sisak

 
Határőr

 
Széchenyi István 5.

 
Széchenyi: Hitel

 
V. Ferdinánd 2.

 
Wesselényi Miklós 1.

 
Széchenyi István 4.

 
Lengyel forradalom

 
Dessewffy József

 
Széchenyi: Világ

 
Széchenyi: Stadium

 
Wesselényi Miklós 2.

 
Bács vármegyei parasztok 2.

 
Wesselényi: Balítéletekről

 
Lánchíd 2.

 
Pesti Feldunasor

 
Pozsonyi országgyűlés 3.

 
Kölcsey Ferenc 1.

 
Deák Ferenc 3.

 
Kossuth Lajos 1.

 
Országgyűlési Tudósítások

 
Pesti árvíz 2.

 
Batthyány Lajos 2.

 
Pozsonyi országgyűlés 2.

 
Komárom

 
Ludovika Akadémia

 
Kossuth Lajos 5.

 
Pesti Hírlap

 
Ürményi-ház

 
Pozsony 5.

 
Pozsony 2.

 
Buda és Pest 1.

 
Budai Helytartótanács

 
Magyar Tudományos Akadémia allegóriája

 
Üveg emlékpohár

 
Széchenyi és Kossuth

 
Kelet Népe

 
Kossuth és Széchenyi

 
Metternichi gondolatszabadság

 
Makói megyeháza

 
Soproni megyeháza

 
Szalay László 1.

 
Eötvös József és Trefort Ágoston

 
Lengyel szabadságharc

 
Védegyleti bál

 
Feliratos tányér

 
Széchenyi István 1.

 
Kossuth követválasztási menete

 
Párizsi forradalom 2.

 
Hídpénzfizetés

 
Párizsi forradalom 1.

 
Milánói városháza

 
Velencei forradalom

 
Berlini Alexanderplatz

 
Prága bombázása

 
Bécsi forradalom 2.

 
Bécsi forradalom 1.

 
Császári engedmények

 
Metternich 1.

 
Pozsonyi országgyűlés 1.

 
Pilvax kávéház

 
Landerer és Heckenast nyomda

 
Tizenkét pont 2.

 
Táncsics Mihály

 
Tizenkét pont 1.

 
Tizenkét pont 1.

 
Kossuth Pestre érkezése

 
Batthyány Lajos 1.

 
István főherceg és Kossuth Lajos

 
Felelős magyar minisztérium 2.

 
Felelős magyar minisztérium 1.

 
Damjanich-induló

 
Parasztok

 
Gül baba türbéje

 
Pincesor

 
Hat krajcáros

 
Klauzál Gábor

 
Császári-királyi zászló 1.

 
Nemzetőr ruházat

 
Nemzetőrség zászlaja

 
Nemzetőrcsákó

 
Nemzetőr

 
Országgyűlés 2.

 
Szerb felkelők

 
Nyáry Pál

 
Bankjegy: 2 forint

 
Bankjegy: 1 forint

 
Szemere Bertalan 1.

 
Batthyány Lajos 3.

 
István nádor

 
Lamberg, Franz

 
Lamberg halála

 
Országos Honvédelmi Bizottmány pecsétnyomója

 
Kossuth Lajos 3.

 
Kossuth zubbonya

 
Kossuth toborzókörútja

 
Államjegy: 100 forint

 
V. Ferdinánd 3.

 
V. Ferdinánd tábornokai

 
Ferenc József 2.

 
Kossuth Lajos emlékérme 1.

 
Debreceni Nagytemplom 2.

 
Debrecen

 
Debreceni Nagytemplom 1.

 
Honvédzászló

 
Szemere Bertalan 2.

 
Horváth Mihály

 
Batthyány Kázmér

 
Teleki László 1.

 
Pulszky Ferenc

 
Dembinski, Henryk

 
Radetzky tábornagy

 
Magyar forradalom

 
Radetzky győzelme

 
Radetzky győzelme

 
Jellacic bán

 
Horvát szábor

 
Pánszlávizmus

 
Magyar-szerb ütközet

 
Balázsfalvi gyűlés

 
Országgyűlési csengő

 
Román férfi

 
Palmerston

 
Novarai győzelem

 
Radetzky-emlékérem

 
IV. Frigyes Vilmos

 
I. Miklós cár

 
Jellacic-emlékérem

 
Huszárok

 
Iancu, Avram

 
Szabadságharc 1.

 
Kiss Ernő

 
Pákozdi csata

 
Jellacic katonái közt

 
Schwechati csata

 
Windischgrätz herceg

 
Puchner, Anton

 
Windischgrätz (recte: Jellacic) bevonulása Pestre

 
Schlick, Franz 2.

 
Schlick, Franz 1.

 
Batthyány, Deák és Windischgrätz

 
Görgei Artúr 1.

 
Klapka György 2.

 
Gyulafehérvár

 
Bem József 2.

 
Piski csata

 
Kápolnai csata 2.

 
Tápióbicskei csata

 
Isaszegi csata

 
Welden, Ludwig von

 
Pest bombázása

 
Budavár bevétele 1.

 
Görgei és Hentzi

 
Szabadságharc 2.

 
Honvéd 2.

 
Perczel Mór

 
Görgei Artúr és törzskara

 
Komáromi csata

 
Váci csata

 
Péterváradi erőd

 
Paszkievics tábornok

 
Bem József 1.

 
Görgei Artúr 2.

 
Aradi minisztertanács

 
Komárom átadása

 
Haynau 2.

 
Világosi fegyverletétel 2.

 
Aradi vértanúk 2

 
Aradi vértanúk 1.

 
Batthyány Lajos kivégzése

 
Aradi névsor

 
Losonc

 
I. Ferenc József-emlékérem

 
Osztrák Monarchia-emlékérem

 
Csány László és Jeszenák János

 
Pesti Újépület

 
Börtön 1.

 
Karkötő 2.

 
Ferenc József 3.

 
Ferenc József címere

 
Schwarzenberg kormánya

 
Schwarzenberg herceg

 
Hivatalnokok

 
Piemonti harcok 1.

 
Piemonti harcok 2.

 
Bach belügyminiszter

 
Albrecht főherceg

 
Bach-huszár

 
Ferenc József 1 koronása

 
Osztrák váltópénz: 1 krajcár

 
Pest-Buda

 
Pekáry-ház

 
Útipasszus

 
Protmann, Joseph

 
Borotvatok

 
Rózsa Sándor

 
Börtön 2.

 
Gyulai viselet

 
Heves megyei lány

 
Malom

 
Zirci apátság

 
Nagycenk térképe

 
Úrbéri birtokrendezés

 
Földmérők

 
Magyarország leigázása

 
Haynau 1.

 
Haynau Londonban

 
Kossuth-bankók

 
Ferenc József körutazása

 
Pesti polgár

 
Karkötő 1.

 
Kemény Zsigmond

 
Angol Királyné Pesten

 
Deák Ferenc 2.

 
Kossuth Lajos 4.

 
Kossuth Lajos New Yorkban

 
Emigrációs pénztervezet: 2 forint

 
Kölcsönjegy: 50 dollár

 
Szevasztopol ostroma

 
Asbóth Sándor

 
Földváry Károly

 
Türr István

 
Guyon Richárd

 
Kmety György

 
Ferenc József és III. Napóleon

 
Túrócszentmárton látképe

 
Fiume

 
Temesvári székesegyház

 
Görögkeleti fatemplom

 
Piemonti harcok 3.

 
Gyulai Ferenc

 
Piemonti harcok 1.

 
Magentai ütközet

 
Cavour miniszterelnök

 
Ferenc József októberi diplomája

 
Schmerling, Anton

 
Országgyűlés 3.

 
Politikusok

 
Teleki László 2.

 
Dán gyalogság

 
Benedek Lajos

 
Tegethoff admirális

 
Königgrätzi csata 1.

 
Königgrätzi csata, 2.

 
Deák Ferenc 1.

 
Kiegyezési okirat

 
Osztrák-magyar címer

 
Osztrák-Magyar Monarchia

 
Andrássy Gyula

 
Budai királyi palota

 
Ferenc József koronázása

 
Pesti Al-Dunasor

 
Bács vármegyei parasztok 1.

 
Tiszamelléki svábok

 
Podmaniczky-kastélyok

 
Kolera elleni intézet

 
Pozsony 3.

 
Tisztiorvos

 
Betegápolás

 
Koleraoszlop

 
Sziléziai takácsok

 
Teleki Domokos

 
Pyrker János

 
Falusi nemesek 1.

 
Debreceni parasztpolgárok

 
Szepességi lány és legény

 
Károlyi József

 
Esterházy Pál Antal

 
Pozsonyi Grassalkovich-palota

 
Károlyi-palota

 
Bornemisza János

 
Ungvári megyeháza

 
Kaszinó 1.

 
Kazinczy kúriája

 
Kölcsey-birtok

 
Kurtanemes

 
Madách-kúria

 
Borozó társaság

 
Kisnemesi ház

 
Magyar bundák

 
Alsó-magyarországi paraszt

 
Felső-magyarországi paraszt

 
Kunsági paraszt

 
Horvát határőr

 
Alsó-magyarországi parasztok

 
Kunsági juhász

 
Szérű

 
Vacsi puszta

 
Szolnoki paraszt

 
Zsellérház

 
Hortobágyi csikós

 
Gulyás

 
Sobri család

 
Városi polgárok

 
Székesfehérvár

 
Selmeci bányász és felesége

 
Jászberény

 
Pécsi Takarékpénztár részvénye

 
Valero selyemgyár

 
Buda 1.

 
Ullmann Móric

 
Pesti Kereskedelmi Kar

 
Selmeci bányásztiszt

 
Pesti professzorok

 
Falusi iskola

 
Férfi tervrajzzal

 
Kékfestők

 
Kelmenyomás

 
Vízhordás

 
Énekes koldus