Enciklopédia Humana Egyesület

KETTŐS KÖTŐDÉS

AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA (1867-1918)

Encyclopaedia Humana Hungarica 08.TÖRTÉNELEM

Köztörténet (Szabó Dániel)

Társadalom (Fónagy Zoltán)

 

NYELVTÖRTÉNET

A történeti háttér és nyelvünk alakulása (Szathmári István)

A nyelvújítás új hulláma (Szathmári István)

Az irodalmi és a köznyelv (Szathmári István)

A korabeli magyar nyelvtudomány története (Szathmári István)

 

IRODALOMTÖRTÉNET

A változások korának irodalma: dezillúzió és újromantika (1860-as évek-1877) (Császtvay Tünde)

A vállalkozások korának irodalma: irodalmi harcok és kísérletek (1877-1890) (Császtvay Tünde)

A századvég-századforduló irodalma: bohémság és historizmus (1890-1906) (Császtvay Tünde)

A századelő irodalmi forradalma (1906-1919) (Veres András-Kappanyos András)

 

MŰVÉSZETEK

Művészettörténet (1867-1918) (Gellér Katalin)

Zenetörténet

Zenei élet a kiegyezés után (1867-1900) (Gombos László)

Új század, új nemzedék (1900-1918) (Vikárius László)

Népzene (Tari Lujza)

Tánctörténet (Felföldi László)

Színháztörténet (1867-1920) (Kerényi Ferenc)

Filmtörténet (Vajdovich Györgyi)

 

EGYHÁZTÖRTÉNET

Vallások és egyházak a polgári Magyarországon (Katus László)

Népi hitvilág (Tomisa Ilona)

 

TÁJ ÉS NÉP

Természeti földrajz (Dobszay Tamás)

Település és lakóhely (Dobszay Tamás)

Etnikumok, nemzetiségek (Katus László)

Politikai földrajz (Dobszay Tamás)

 

ÉLETMÓD

Gazdaság és gazdálkodás (Fónagy Zoltán-Kocsis Gyula)

Technikatörténet (Fónagy Zoltán)

Iskola- és tudománytörténet (Dobszay Tamás)

Mindennapi élet (Dobszay Tamás-Kocsis Gyula)


Forrás: Encyclopaedia Humana Hungarica 08. CD-ROM, Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest, 2001.     Hungarológiai Alapkönyvtár