Falusi táncmulatság
Az Andrássy-kormány eskütétele a Várban - Rusz Károly fametszete
Magyarország és a Nagyvilág, Budapest, 1867, 147. oldal.