Vallási összetétel

 
Vallásfelekezetek

 
Esztergomi bazilika 3.

 
Assisi Szent Ferenc-templom

 
Fasori evangélikus templom

 
Miskolci görög katolikus templom

 
Egyházi hozzájárulás

 
Szabadkai zsinagóga

 
Református esküvő

 
Keresztelő

 
Pannonhalmi apátság

 
Tanító nővérek

 
Egri székesegyház

 
Kőszegi Jézus Szíve-plébániatemplom

 
Balázsfalvi görög katolikus templom

 
Bencés novíciusok

 
Simor János

 
Hajnald Lajos

 
Vaszary Kolos

 
Katolikus pap

 
IX. Pius pápa

 
Pápai körmenet

 
Pápai csalatkozhatatlanság

 
Baldachin a római Szent Péter-bazilikában

 
Rajzóra

 
Deák Ferenc

 
Eötvös József báró

 
Klarissza apácák

 
XIII. Leo pápa

 
Prohászka Ottokár

 
Szent István napi körmenet

 
Bártfai Katolikus Kör

 
Patrona Hungariae magyar szentekkel

 
Szent István-bazilika 1.

 
Szent István-bazilika 2.

 
Szent István-napi körmenet

 
Templomozás Körösfőn

 
Debreceni református templom

 
Gyönki neogótikus evangélikus templom

 
Protestáns lelkipásztor

 
Bibliakulacs

 
Úrvacsora

 
Pécsi evangélikus templom

 
Városligeti fasori református templom

 
Görögkeleti papok

 
Román asszony

 
Harangszentelés

 
Görögkeletiek körmenete

 
Dohány utcai zsinagóga

 
Galiciai zsidók 1.

 
Kaposvári zsidó polgárcsalád

 
Ortodox zsidó

 
Herzl Tivadar

 
Hollókő

 
Szentsimoni katolikus templom

 
Nagybaconi templom és temető

 
Búcsúból hazatérő legény

 
Szeged-alsóvárosi búcsú

 
Búcsújárók

 
Barkai Skapuláré Társulat tagkönyve

 
Szentelt vitéz

 
Búcsúsmenet Vácon

 
Pléhkorpusz

 
Imádkozó parasztok

 
Vasvári Szentkút

 
Bajai kálvária

 
Károlyi Biblia