Fejérváry Géza báró 2.
Fejérváry Géza báró, miniszterelnök, 1906
Baji Etelka-Csorba László: Kastélyok és mágnások.
HG és Társa Kiadó, Budapest, 1994, 92. oldal.
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára