Pesti belváros

 
Ferenc József-híd 2.

 
Buda látképe

 
Soroksári Duna-szabályozás

 
Tiszai árvíz

 
Árvíz 1.

 
Vaskapu-csatorna

 
Soroksári Duna-ág

 
Korzózó hölgyek a Balatonparton

 
Kubikusok 3.

 
Mederszabályozás

 
Árvíz 2.

 
Szántó paraszt

 
Kukoricatörő sokac nők

 
Ózdi vasgyár

 
Dohányszállítás

 
Vasúthálózat

 
Zágrábi pályaudvar

 
Nyíregyházi vasútállomás

 
Vasúti töltés

 
Szegedi vasúti híd

 
Nyugati pályaudvar 1.

 
Temesvári vasútállomás

 
Szegedi MÁV-műhely munkásai

 
Keleti pályaudvar

 
Trencsénteplici vasútállomás

 
Szolnoki vasútállomás

 
Búcsúzó katonák

 
Kondói református templom

 
Késmárk

 
Miskolci Tiszai pályaudvar

 
Baromfivásár

 
Vác 100 év múlva

 
Születések és halálozások

 
Természetes szaporodás

 
Módos paraszt háza

 
Győrszentmárton 2.

 
Községháza

 
Sóváradi utca

 
Villamos Kassán

 
Nagyvárad

 
Soproni Tűztorony

 
Kecskemét 2.

 
Besztercebánya

 
Gölnicbánya

 
Kőszeg

 
Állatvásár

 
Lánchíd 2.

 
Pozsony

 
Csíkszereda

 
Kolozsvár

 
Szombathely

 
Torony és Duna utca sarok

 
Parlament bokrétaünnepélye

 
Magyar Kereskedelmi Bank 1.

 
New York palota

 
Milleniumi földalatti vasút

 
Nagyváradi Royal kávéház

 
Kassa

 
Pécsi Széchenyi tér

 
Bajai városháza

 
Divatáruüzlet reklámcédulája

 
Népesség 1.

 
Népesség 2.

 
Osztrák-Magyar Monarchia népei

 
Román házaspár

 
Szlovák parasztok

 
Erdélyi szász család, 1905

 
Cigányok

 
Kaposvári zsidó polgárcsalád

 
Szlovák parasztasszonyok

 
Szántó szlovák paraszt

 
Falusi vegyesbolt

 
Foglalkozások

 
Bányamérnök

 
Üvegestót

 
Szlovák dalegylet

 
Társadalmi szerkezet

 
Szlovák pásztorok szállása

 
Sloga dalárda jelvénye

 
Matica épülete

 
Szlovák dalegylet

 
Matica Slovenska emlékalbuma

 
Nemzetiségek

 
Szlovák parasztház

 
Konfiskálás

 
Brassó

 
Deák és pártja

 
Szerb leánynevelő intézet

 
Szlovák diákok

 
Szlovák falu

 
Matica Slovenska iskolája

 
Magyar helységnévtábla

 
Apponyi Albert gróf 3.

 
Képviselőház 1.

 
Csendőrök 2.

 
Szlovák küldöttség

 
Románok

 
Hlinka fogadása

 
Mazuranic, Ivan

 
Khuen-Héderváry Károly gróf

 
Horvát parasztok

 
Szerb falu

 
Szlovák nemzeti ház

 
Hlinka páter

 
Hodza, Milan 1.

 
Román parasztok

 
Memorandum-per

 
Rutének

 
Szász parasztok

 
Szász asszonyok

 
Sváb parasztporta

 
Ferenc József 4.

 
Bécsi Ring

 
Adószedés

 
Budai királyi palota

 
Sándor palota

 
Fiumei kikötő és a Corso

 
Nákó Sándor

 
Fiumei kikötő

 
Horvát szábor

 
Közigazgatás 2.

 
Vármegyék

 
Közigazgatás 1.

 
Főváros címere

 
Győr 1.