Kálmán Imre
Kálmán Imre
Keresztúry Dezső-Vécsey Jenő-Falvy Zoltán: A magyar zenetörténet képeskönyve.
Magvető, Budapest, 1960, 271. oldal.