Siratás
Siratás Magyarszováton
Balassa Iván-Ortutay Gyula: Magyar néprajz
Corvina, Budapest, 1979, 595. oldal.