három császár szövetsége

Berlini kongresszus 2.
Az 1873. június 6-án Bécsben, a Schönbrunnban Ferenc József és II. Sándor orosz cár által aláírt egyezmény, amelyhez ugyanezen év októberében I. Vilmos német császár is csatlakozott. A megállapodás európai konfliktus esetén a közös irányvonal megállapítására vonatkozó konzultációt írt elő. A megegyezés 1881-es felújításakor átalakították a szerződést, és ekkor a három szerződő hatalom kölcsönösen jóindulatú semlegességet vállalt bármelyiküknek egy negyedik hatalommal való konfliktusa esetére. Ugyanitt kimondták, hogy az európai Törökország status quója csak a Habsburgok beleegyezésével változtatható meg. Kimondta a szerződés a tengerszorosok zártságát is. A szerződés pótjegyzőkönyvében Ausztria-Magyarország és Oroszország a Balkán-félszigetet érdekszférákra osztotta.

SzD