Vörös mozdony
Bortnyik Sándor: Vörös mozdony, 1918
Szabó Júlia: A magyar aktivizmus művészete 1915-1927.
Corvina, Budapest, 1981, 9. tábla.