historizmus

Patrona Hungariae magyar szentekkel
Fasori evangélikus templom
V. László és Cillei
Jellemzője a múlt nagy történeti stílusaiból való merítés. A historizmus stílusbeli eklekticizmusára más korszakokból, a 20. századból is találunk példát, de uralkodó iránnyá csak a 19. században, 1830 és 1890 között vált. Magyarországon a kiegyezéstől a millenáris kiállításig beszélünk a historizmus virágzó korszakáról. A historizmust különböző történeti stílusok egymás mellett élése jellemzi. A neogótika jelent meg először, később a reneszánsz, a barokk és a román kori formák felhasználása felé fordult a művészek figyelme. A historizmus-fogalom magába foglalja az eklektikus építészetet, az akadémikus festészetet és szobrászatot. A történeti tárgyú festészet - ide sorolták a vallásos és mitológiai műveket is - hosszú időn keresztül a műfajok hierarchiájában az első helyet foglalta el.

GK