realizmus és naturalizmus

Kalász-szedők
Jó napot, Courbet úr!
A realizmus szinte minden kor művészetében jelen van. Történeti fogalomként a 19. századtól használatos: 1820-tól kezdődően Franciaországban realistának nevezték mindazokat a festőket, akik a klasszicizmus és a romantika képviselőivel szemben a természet tanulmányozását, a mindennapi élet megörökítésének a fontosságát hangsúlyozták. Fő képviselője Gustave Courbet (1819-1877) művészete, de szélesebb értelemben ide tartoznak a barbizoni festők és az impresszionisták is. Ide sorolják mindazokat, akik a természeti kép vagy a társadalmi valóság lehető legpontosabb, legobjektívebb megjelenítésére törekedtek, társadalmi változásokért, humanitárius célokért harcoltak. Az Émile Zola által bevezetett 19. századi naturalista regény a munkásság életének legsötétebb oldalát mutatta be. A nagy összefüggéseket előtérbe állító realizmussal szemben naturalistának a részletek fontosságát előtérbe helyező műveket nevezik.

GK