naturalizmus (a latin 'natura': 'természet' szó nyomán)

Zola
A 19. század második felében fellépő, a valóság pontos, fényképszerű másolására törekvő irodalmi és művészeti irányzat neve. Nem egyszerűen a természethű ábrázolást tekintette céljának, hanem a természettudományok módszereit kívánta alkalmazni a művészetben: a pozitivizmus elvei határozták meg programját. Émile Zola "kísérleti regényeiben" válogatás nélkül kívánta ábrázolni az élet fényképészi objektivitással megfigyelt és dokumentatív hitelességgel rögzített tényeit. E programot nem lehetett maradéktalanul megvalósítani, maga Zola is elismerte a művész személyiségének, "temperamentumának" jelentőségét az írói alkotásban. A naturalista irodalom elsőként vállalkozott az ösztönszféra megjelenítésére s a peremvidéki lét pusztító energiáiról hírt adva lett a 20. század társadalmi földrengéseinek előrejelzője.

VA