Kós Károly (1883-1977)

Állatkert
Zebegényi plébániatemplom
Kós Károly: Atila királról ének
A budapesti Műegyetemen végzett. Első jelentős munkája a Zrumeczky Dezsővel készített óbudai református parókia és imaház (1908-1909) volt. A székely építészet jellegzetes elemeiből alkotta az Állatkert épületeit (1909-1910) szintén Zrumeczkyvel, 1910-ben tervezte a városmajori iskolát Györgyi Dénessel. Az óbudai parókiára és a zebegényi templomba (1908-1909) üvegfestményeket is tervezett. Munkáinak nagy része Erdélyben van: kolozsvári református templom, marosvásárhelyi munkáslakások (1909-1910), sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum (1911-1912). Itt épült sztánai lakóháza is, mely az angol műteremházakban kialakított elvek egyéni, a helyi építészeti tradícióból merítő emléke. 1919 után Erdélyben telepedett le, s itt vállalt részben közéleti, részben építészeti és nyomdászati feladatokat.

GK