kubizmus

Avignoni kisasszonyok
Lány gitárral
1907-ben Párizsban született festészeti mozgalom. Elnevezése a francia cube, illetve a latin cubus (kocka) szóból ered. Előfutára Paul Cézanne (1839-1906) művészete. Pablo Picassónak (1881-1973) és Georges Braque-nak (1882-1963) a reneszánsz perspektívát elhagyó, a nézőpontokat megsokszorozó műveiben jelent meg (Picasso: Avignon-i kisasszonyok, 1906-1907, illetve Braque: Nagy Akt, 1908). Első szakaszának, az analitikus kubizmusnak a jellemzője, hogy a művészek az ábrázolt motívumokat geometrikus idomokra tördelték szét, a másodikban, a szintetikus kubizmus szakaszában a motívum lényegesnek tartott elemeit többféle nézőpontból vetítették a síkra. A harmadik szakaszban jellé tömörített, erősen elvont motívumokat használtak.

GK